Hotline: 098 8533 790 Mr Phong

Đầu tư định cư / Định cư - đầu tư EB-5 & L-1 USA

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ EB-5 VÀO NHÀ HÀNG IN FRETTA

CHƯƠNG TRÌNH EB-5 LÀ GÌ?

Chương Trình Đầu Tư Định Cư EB-5 được Chính phủ Mỹ mở ra để khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp tại Mỹ. Số tiền đầu tư vào một doanh nghiệp phải tạo ra được ít nhất là 10 việc làm cho người lao động ở Hoa Kỳ. Có như vậy, nhà đầu tư và gia đình mới thỏa một trong những điều kiện để trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ.

Tên của chương trình là “EB-5” xuất phát từ mục thứ 5 cho những chương trình thường trú tại Hoa Kỳ thông qua lao động. (Viết tắt là Employment Base Fifth)

TỔNG QUAN VỀ NHÀ HÀNG IN FRETTA

Nhà hàng nhượng quyền In Fretta, được thành lập bởi nhà điều hành thương hiệu thức ăn nhanh thành công tại Texas, Hoa Kỳ. Là giải pháp thuận lợi và không gây lo lắng cho nhà đầu tư EB-5.

► Nhà hàng đầu tiên ở cửa vào tháng 6, 2016 với số vốn đầu tư là USUS$600,000. Doanh thu tạo ra khoảng USUS$1 triệu trong năm đầu, và dự đoán doanh thu sẽ là từ USUS$1.2 triệu ~ US$1.5 triệu trong năm thứ hai, và là hơn USUS$1.5 triệu trong năm thứ ba. 

► Nhà hàng thứ hai mở cửa vào tháng 1 năm 2017 với vốn đầu tư là USUS$500,000. Doanh thu dự tính là US$900,000 trong năm đầu, US$1 triệu trong năm thứ hai, và trên US$1.2 triệu trong năm thứ 3. Những vùng xung quanh đang trong giai đoạn phát triển – sau khi hoàn tất dự kiến doanh thu sẽ tăng lên.

         ► Nhà hàng thứ ba được mở cửa vào tháng 3, 2017. Doanh thu dự báo là US$900,000 trong năm đầu, US$ 1 triệu trong năm hai và từ US$1.2triệu ~ US$1.5 triệu trong năm thứ ba.

Trong tương lai

Hệ thống In Fretta dự định mở thêm 20 nhà hàng mới đến cuối năm 2018 tại những khu vực đang phát triển nhanh chóng nhất của Texas, còn gọi là “Texaplex”, bao gồm Dallas-Fort Worth, Austin, San Antonio, và khu đô thị Houston.

LỰA CHỌN ĐẦU TƯ

► Nằm trong vùng trọng điểm - US$500,000- cho những vị trí nhà hàng mà nằm trong khu vực  kinh tế trọng điểm TEA được chỉ định. Vị trí này phải được phê duyệt trước  như là khu vực kinh tế trọng điểm (TEA) trước khi nộp đơn.

Theo các quy định hiện hành (mức đầu tư đã được gia hạn đến ngày 08/12/2017), nhà hàng In Fretta nằm ở nhiều vị trí tiền năng khác nhau ở Texas thuộc TEA.

Khoản đầu tư sẽ được sử dụng để xây dựng:

⇒ Một nhà hàng quy mô lớn; hoặc

⇒ Hai nhà hàng quy mô nhỏ hơn

► Không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm – US$1,000,000 – bât cứ vị trí nào cũng có thể dùng cho việc đầu tư này. Nếu các quy định hiện hành được thay đổi trước khi nộp đơn I-526, nhà đầu tư cần phải tăng số vốn đầu tư lên theo quy định mới để đáp ứng điều kiện cho thị thực EB-5. Khoản đầu tư sẽ dùng để xây dựng:

        ⇒ Hai nhà hàng quy mô lớn; hoặc

                ⇒ Một nhà hàng quy mô lớn cộng thêm bất động sản tại vị trí của nhà hàng

HÌNH THỨC QUẢN LÝ

► Lựa chọn phương án tự quản lý (100% tự làm chủ và quản lý) – bộ phận quản lý In Fretta sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý cho nhà hàng đến khi thẻ xanh của nhà đầu tư EB-5 được cấp. Sau đó, nhà đầu tư EB-5 có thể vân hành nhà hàng theo cách riêng (sau khi nhận được phê duyệt từ công ty nhượng quyền In Fretta), hoặc có thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ quản lý của In Fretta 
► Lựa chọn phương án làm đối tác hữu hạn – nhà đầu tư EB-5 sẽ là một cổ đông của công ty TNHH sở hữu và điều hành nhà hàng. Là một cổ đông ưu tiên, nhà đầu từ EB-5 sẽ không phải chịu bất cứ khoản nợ hay quy định ràng buộc nào của nhà hàng đang sở hữu. Sau khi có thẻ xanh, nhà đầu tư EB-5 sẽ nhận được 
lợi nhuận từ nhà hàng đang sở hữu và điều hành. Thêm vào đó, sau khi thẻ xanh được cấp, nhà đầu tư EB-5 có thể bán tất cả hoặc một phần cổ phần trong công ty đang sở hữu và điều hành nhà hàng cho người nhượng quyền hoặc bên thứ ba. Các điều kiện và điều khoản chính xác sẽ được xác nhận tại thời điểm bán.

► Lựa chọn phương án nhiều đối tác đầu tư EB-5 – Mô hình sở hữu linh hoạt cho phép nhiều nhà đầu tư EB-5 cùng sở hữu và điều hành nhiều địa điểm nhà hàng khác nhau. Các điều khoản và điều kiện chính xác sẽ được xác nhận tại thời điểm đầu tư.

LỢI ÍCH TỪ MÔ HÌNH KINH DOANH NHỎ
♦ Chương trình đầu tư trực tiếp (đầu tư không theo vùng) là một phần của đạo luật Di trú và Nhập tịch năm 1990. Chương trình đầu tư trực tiếp không phụ thuộc vào sự thay đổi của chương trình thử nghiệm đầu tư (pilot program) vùng kinh tế trọng điểm EB-5.
♦ Nhà đầu tư EB-5 sẽ nhận được khoản lợi nhuận dựa vào vốn đầu tư của họ và sẽ không giới hạn mức lợi nhuận tối thiểu như trong hầu hết các trường hợp đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm.
♦ Nhà đầu tư EB-5 sẽ có toàn quyền kiểm soát vốn đầu tư
♦ Nhà đầu tư EB-5 có thể quyết định vị trí của nhà hàng
♦ Nhà đầu tư EB-5 có thể tự lựa chọn riêng trong việc vận hành nhà hàng (phương án quản lý)
♦ Nhà đầu tư EB-5 sẽ có sự đảm bảo hơn so với Đầu tư vào trung tâm vùng (Regional Center project) do có sư đảm bảo của yếu tố bất động sản và các tài sản hữu hình khác
♦ Với việc tạo ra việc làm trực tiếp, việc tuân thủ theo quy định của chương trình EB-5 sẽ dễ dàng hơn. Nhà đầu tư EB-5 sẽ không cần dựa vào việc tạo ra việc làm gián tiếp như các dự án thông qua trung tâm vùng.
 
PHƯƠNG THỨC HOÀN VỐN VÀ THOÁI LUI CHO LỰA CHỌN LÀM ĐỐI TÁC HỮU HẠN
► Nhà đầu tư EB-5 sẽ nhận được lợi tức ưu đãi 2% trên số vốn đầu tư, sẽ được trả theo lợi nhuận sau thuế (không được đảm bảo) bởi công ty sở hữu và quản lý nhà hàng
► Nhà đầu tư cũng sẽ nhận được 50% lợi nhuận sau thuế từ công ty sở hữu và điều hành nhà hàng, sau khi đã trừ lợi tức ưu đãi
► Nhà đầu tư EB-5 có thể bán tất cả hoặc một phần cổ phần trong công ty sở hữu và điều hành nhà hàng cho người nhượng quyền hoặc bên thứ 3 hoặc duy trì cổ phần sở hữu như là một đối tác
► Nhà hàng có thể được tái cấp vốn để tạo điều kiện cho việc hoàn vốn của nhà đầu tư EB-5. Theo dự kiến, việc tái cấp vốn chỉ xảy ra khi tất cả nhà đầu tư EB-5 trong công ty được thông qua đơn I-829. Trước đó, vốn đầu tư đã có sẵn từ các nhà hàng nhượng quyền hoạt động có lợi nhuận / nguồn tiền mặt tốt, từ những tổ chức cho vay cho đối tượng nhà hàng nhượng quyền (ví dụ: công ty nhượng quyền tài chính Mỹ [FFCA], các ngân hàng thương mại,   và các tổ chức cho vay phi ngân hàng.
► Nhà hàng có thể được bán theo giá thị trường, tạo điều kiện cho việc hoàn vốn cho nhà đầu tư EB-5. Theo dự kiến, việc bán chỉ xáy ra khi tất cả nhà đầu tư EB-5 trong công ty nhận được thông qua I-829

► Trong trường hợp nhà hàng bị bán trước khi I-829 được thông qua, tất cả vốn đầu tư EB-5 sẽ được tái đầu tư vào một nhà hàng In Fretta khác, hoặc các đầu tư khác theo quy định của chương trình EB-5 để đáp ứng yêu cầu là vốn đầu tư EB-5 phải nằm trong tình trạng chịu rủi ro trong toàn bộ thời gian nhà đầu tư được hưởng quy chế thường trú có điều kiện. 

Mọi thông tin chi tiết về dự án vui lòng liên hệ: Công Ty cổ phần Huấn Nghệ

Địa chỉ: 141C Đặng Văn Ngữ, P.14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Hotline:                                                                                                 

Tp. Hồ Chí Minh: Mr. Phong - 0988 533 790     Email: duado@huannghe.com

                              Ms. Trang - 0964 634 706     Email: huannghekd@gmail.co

                              Ms. Thu -    0909 191 902      Email: dinhcuditru@gmail.com

Tp. Hà Nội:           Mr. Vinz - 0902 901 070        Email: info@huannghehanoi.com

 

 

 

 


Tin tức khác

Đầu tư định cư

Visa việc làm

Du học

Bất động sản

Đăng ký nhận tin