Hotline: 098 8533 790 Mr Phong

Đầu tư định cư / Định cư - đầu tư EB-5 & L-1 USA

TÌM HIỂU VỀ GIẤY PHÉP TÁI NHẬP CẢNH RE-ENTRY PERMIT

Khi nào cần làm Re-entry Permit?

Người đã có Thẻ xanh muốn về Việt Nam thời gian trên 1 năm và dưới 2 năm, để vào lại Hoa Kỳ thì cần phải làm Re-Entry Permit (Giấy phép tái nhập cảnh). 

Re-entry permit là?

Từ "RE-ENTRY PERMIT" nghĩa là dùng để đi trở lại vào nước Mỹ, chứ không cần dùng để đi ra khỏi nước Mỹ. Nếu bạn đi ra hoặc vào nước Mỹ bình thường như đi du lịch Châu Âu, đi về Việt Nam chơi vài tuần, vài tháng... thì là đi du lịch bình thường: KHÔNG CẦN XIN RE-ENTRY PERMIT.

Sở Di Trú Hoa Kỳ đã cấp thẻ xanh cho chúng ta, có nghĩa là chúng ta đã được phép đi ra đi vào nước Mỹ một cách hợp pháp. Đây là đối với những thường trú nhân bình thường, chúng ta lấy Hoa Kỳ làm nơi cư trú vĩnh viễn và cố định công ăn việc làm, buôn bán, xây dựng gia đình, mua nhà, v.v...

Đối với những thường trú nhân thẻ xanh, nhưng không lấy Hoa Kỳ làm nơi cư trú mà chỉ là tạm trú, nghĩa là ở nước ngoài nhiều hơn là ở Hoa Kỳ, thì những người này cần xin phép sở Di Trú để được trở lại Hoa Kỳ sau khi vắng mặt quá lâu trên nước Mỹ. Hoặc nếu chúng ta vì bất cứ lý do gì mà cần vắng mặt trên nước Mỹ lâu hơn 1 năm, thì cần phải xin phép trước với sở Di Trú, để được trở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp mà không sợ bị rắc rối hay trở ngại.

Nếu đi nước ngoài trên 1 năm, thì sở Di Trú cần chúng ta xin một cái sổ gọi là RE-ENTRY PERMIT. Đây là 1 loại giấy phép cấp cho những ai có "DỰ ĐỊNH" đi ra nước ngoài lâu hơn 1 năm mới trở về nước Mỹ.  Lâu hơn 1 năm nhưng không được quá 2 năm vì giấy phép RE-ENTRY PERMIT chỉ có giá trị 2 năm tính từ ngày cấp.

Thủ tục xin Re-Entry Permit

Điền đơn I-131 đầy đủ có chữ ký.

Photo Thẻ xanh - Green Card (2 mặt) hoặc các giấy tờ khác thay thế hợp lệ … (ví dụ: ID or I-797)
Lệ phí 445 usd: gồm lệ phí Form I-131 là 360usd và lệ phí lăn tay, chụp hình 85 usd.
(Phí có thể sẽ thay đổi theo sự điều chỉnh của sở di trú Mỹ)

Tất cả 3 giấy trên phải được gởi qua Bưu Điện đến văn phòng của Sở Di Trú theo chỉ định thuộc vùng miền nào mình đang cư trú (có hướng dẫn). Sau khi Sở Di Trú nhận hồ sơ và trong 2 ngày làm việc họ sẽ thông báo qua thư là I-131 đã chấp thuận hoặc yêu cầu bổ sung nếu chưa đủ. 

Khoảng 2-3 tuần sau, Sở Di Trú sẽ tiếp tục gởi một thư hướng dẫn có cuộc hẹn đến lăn tay chụp hình tại văn phòng Sở Di Trú địa phương. Vào thời điểm có lịch hẹn mà không ở nơi mình cư trú, có thể cầm giấy hẹn đến văn phòng Sở Di Trú tại bất kỳ bang nào để lấy vân tay và chụp hình và họ tự chuyển đến trung tâm giải quyết hồ sơ. Sau khoảng 3-4 tháng, giấy Re-Entry Permit sẽ gởi về địa chỉ mà đương đơn yêu cầu trên đơn. Re-Entry permit sẽ có ngày bắt đầu có hiệu lực là ngày Sở Di Trú ký đồng ý và cũng ghi ngày hết hạn ở giấy này.

Kinh nghiệm

Nếu bạn không rành tiếng Mỹ thì đến văn phòng Sở Di Trú địa phương xin mẫu đơn I-131 và tờ hướng dẫn… họ sẽ cho mình biết gởi đơn đến văn phòng Sở Di Trú nào là đúng (hoặc vào mạng tự kiểm tra cũng thấy nơi thích hợp cho từng bang).

Nộp hồ sơ xin Giấy phép Tái nhập cảnh (Re-entry Permit) bạn phải nộp trong khi vẫn đang ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không cần có mặt ở Hoa Kỳ để chờ USCIS chấp thuận và cấp Re-entry Permit (nếu đã làm sinh trắc học ở Hoa Kỳ) mà có thể nêu trong mẫu đơn rằng muốn nhận Giấy phép Tái nhập cảnh trực tiếp tại Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ nơi bạn sẽ đến, nếu ở Việt Nam thì nhận tại Lãnh Sự Quán Tp. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội .

Khi nhận thư thông báo ban đầu từ Sở Di Trú chúng ta sẽ có ngày ưu tiên và Receipt number, vào đây kiểm tra tiến trình giải quyết cho hồ sơ: https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

Những lưu ý khi xin Re - entry permit:

Nếu bạn rời Mỹ thời gian ít hơn 1 năm thì dùng Thẻ xanh, chỉ khi bạn muốn rời Mỹ thời gian nhiều hơn 1 năm nhưng ít hơn 2 năm thì mới xin Re-Entry Permit.

Bạn không thể xin Re-Entry Permit cho thời gian rời Mỹ ít hơn 1 năm. Re-Entry Permit chỉ cấp cho thời gian rời Mỹ từ trên 1 năm đến dưới 2 năm.

Re-Entry Permit thường có giá trị trong 2 năm từ ngày cấp giấy phép. Nếu đang có 1 Re-Entry Permit, bạn không thể xin Re-Entry Permit thứ 2.

Bạn cũng không thể xin Re-Entry Permit nhiều lần.

Tổng thời gian ở ngoài Mỹ phải được tính tất cả các chuyến đi ra khỏi Mỹ dù ngắn, ví dụ đi Canada hay Mexico vào dịp cuối tuần.

Nếu bạn xin Re-Entry Permit thì thời gian đã ở Mỹ sẽ bị xóa hết khi bạn rời Mỹ. Khi bạn quay về Mỹ thì thời gian được tính lại từ đầu = tối đa 364 ngày cuối cùng ở ngoài nước Mỹ.


Tin tức khác

Đầu tư định cư

Visa việc làm

Du học

Bất động sản

Đăng ký nhận tin