Hotline: 098 8533 790 Mr Phong

Đầu tư định cư / Định cư - đầu tư TÂY BAN NHA

NHẬN THƯỜNG TRÚ TÂY BAN NHA VỚI MỨC ĐẦU TƯ 500,000 EURO

Mua bất động sản tối thiểu 500.000 EUR duy trì trong vòng 5 năm và sở hữu D-Visa

Chi tiết

GIỚI THIỆU VỀ ĐẤT NƯỚC TÂY BAN NHA

Tây Ban Nha cũng là đất nước có ảnh hưởng lớn nhất đối với thế giới trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, âm nhạc, hội họa, kiến trúc, thể thao, ẩm thực. 

Chi tiết

BẤT ĐỘNG SẢN THÍCH HỢP CHO ĐẦU TƯ- ĐỊNH CƯ TÂY BAN NHA

Đối tác Huấn Nghệ đang chào bán các loại hình bất động sản thích hợp cho việc đầu tư và định cư tại Tây Ban Nha.

Chi tiết

Đầu tư định cư

Visa việc làm

Du học

Bất động sản

Đăng ký nhận tin