Hotline: 098 8533 790 Mr Phong

Đầu tư định cư / Định cư - đầu tư ÚC

Những thay đổi trong chương trình Visa Subclass 457

Như đã biết, visa 457 là loại visa cho phép chủ lao động tuyển được những nhân công lành nghề từ bên ngoài nước Úc khi mà không thể tìm được lao động ở địa phương.


Đến giữa năm 2012, bộ di trú nhận thấy chương trình đang tăng với tốc độ tăng kỷ lục và đáng chú ý sự tăng trưởng này lại xảy ra ở những vùng công nghiệp không bị thiếu hụt tay nghề. Điều này cho thấy tình trạng trong khi một số chủ lao động tận dụng chương trình này 1 cách hợp lý, một số chủ lao động khác dường như tuyển lao động nước ngoài mà không kiểm tra sự sẵn có của lực lượng lao động địa phương. Mặc dù không phải là bất hợp pháp những hành động này không phù hợp với tiêu chí của chương trình visa 457.


Vì thế từ ngày 1/7/2013 sẽ có một số thay đổi trong chương trình này nhằm bảo đảm rằng mục đích cùa chương trình này được tôn trọng
Sau đây là bảng tóm tắt một số thay đổi như sau:


1. Yêu cầu đào tạo lao động Úc và định cư thường trú.
Trước ngày 1/7/2013: các doanh nghiệp muốn bảo trợ người lao động nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chuẩn về đào tạo và cung cấp những bằng chứng sau:
• Chi phí gần đây mà doanh nghiệp dành cho quỹ đào tạo công nghiệp trị giá ít nhất 2 phần trăm tổng giá trị bảng lương, hoặc là
• Chí phí dành để đào tạo lao động người Úc hay người định cư thường trú chíếm 1 phần trăm tổng giá trị bảng lương.
Doanh nghiệp được yêu cầu phải đáp ứng mức chi phí trên cho mỗi năm tài chính trong khoảng nhiệm kỳ họ được là người bảo trợ.
Sau ngày 1/7/2013: việc đáp ứng các tiêu chí về đào tạo trên sẽ mang tính bắt buộc hơn là một cam kết. Hơn nữa, chủ lao động được yêu cầu phải lưu trữ các hồ sơ liên quan đến đào tạo, bao gồm cả các doanh nghiệp mới thành lập (các doanh nghiệp hoạt động ít hơn 12 tháng). Đối với những chủ lao động đã bảo lãnh lao động nước ngoài trước đây cần phải cho thấy họ phải tiếp tục đáp ứng nhu cầu trên trong suốt nhiệm kỳ bảo trợ khi nộp đơn xin bảo trợ mới hay gia hạn kỳ bảo trợ hiện tại.


2. Chứng minh được kỹ năng đang cần là thật sự
Trước ngày 1/7/2013: không thể từ chối đơn xin chỉ định 457 thậm chí dù vị trí chỉ định đã được mô tả là cần những kỹ năng hơn mức sự thật để được phù hợp với chương trình.
Sau ngày 1/7/2013: viên chức xet đơn cần phải được thỏa mãn là vị tri chỉ định là chân thực và có thể bác đơn nếu:
• Các nhiệm vụ cùa nghề chỉ định không tương xứng với nhiệm vụ của nghề này trong thực tế.
• Chức vụ của nghề chỉ định không chân thực.


3. Chỉ định số người lao động mà chủ lao động được quyền bảo trợ
Trước ngày 1/7/2013:  Chủ lao động được quyền bảo lãnh và chỉ định số lượng người lao động không giới hạn.
Sau ngày 1/7/2013: chủ lao động sẽ bị giới hạn số lao động nước ngoài được tuyển


4. Thẩm định tay nghề cho những ngành nghề không chuyên
Trước 1 tháng 7 năm 2013 - nghề nghiệp có kỹ năng thấp không đủ điều kiện để tham gia chương trình có thể chọn ngành Program and Project Manager hoặc Specialist Manager chưa phân loại  có trong bảng nghề ANZSCO
Sau ngày 1 tháng Bảy năm 2013 - Việc đánh giá ngành nghề không chuyên  đã được thắt chặt. Ngành Program and Project Manager hoặc Specialist Manager chưa phân loại sẽ phải thẩm định tay nghề.


5.Đánh giá mức lương thị trường mở rộng sang khác khu vực ít dân
Trước 1 tháng 7 năm 2013 - Một chủ bảo lãnh phải cho người lao động có  visa 457 các điều khoản và điều kiện tương đương với một lao động Úc trong vai trò tương đương hoặc vị trí.
Nơi có một công nhân Úc làm việc cho bảo lãnh trong một vị tri( tương đương, mức lương thị trường cho các vị trí được chỉ định phải dựa trên các điều khoản và điều kiện của người lao động đó.
Nơi không có công nhân Úc ở vị trí tương đương, chủ lao động được yêu cầu phải thoả mãn Bộ di trú rằng các điều kiện và điều khoản của việc làm là thích hợp cho vị trí thuộc ngành nghề đó tại địa phương đó
Sau ngày 1 tháng Bảy 2013 : các quy định về mức lương thị trường hiện nay đã được mở rộng để áp dụng cho các nơi làm việc tại khu vực địa phương.
Trường hợp không có công nhân tương đương Úc, chủ lao động vẫn được yêu cầu phải thoả mãn Bộ di trú rằng các điều kiện và điều khoản của việc làm là thích hợp cho vị trí thuộc ngành nghề đó tại địa phương đó


6. Mức lương thị trường để được miễn giảm nâng lên đến $ 250 000
Trước 1 tháng 7 năm 2013 - Mức lương thị trường để được miễn giảm là $ 180 000.

Sau ngày 01 Tháng 7 năm 2013 - Mức lương thị trường để được miễn giảm đã được tăng lên đến $ 250 000

 

7. Việc làm phải bao gồm một mối quan hệ trực tiếp giữa nhân viên và chủ sử dụng lao động
Trước 1 tháng 7 năm 2013 – Chủ bảo lãnh được bắt buộc phải đảm bảo rằng người được bảo lãnh chỉ được làm việc cho chủ bảo lãnh hoặc các công ty con của chủ bảo lãnh.
Sau 1 tháng Bảy năm 2013 – người lao động bây giờ phải được chủ lao động tuyển theo mối quan hệ trực tiếp "chủ lao động – người lao động". Việc này nghiêm cấm các thỏa thuận nằm ngoài hợp đồng lao động đã được phê duyệt và ngăn chặn các chủ bảo lãnh thỏa thuận ký kết thêm các hợp đồng độc lập với người lao động.
Các nhà tài trợ sẽ được yêu cầu lưu giữ hồ sơ  của hợp đồng lao động với người lao động


8. Chủ lao động có nghĩa vụ thanh toán chi phí nhất định
Trước 1 tháng 7 năm 2013 – Chủ lao động không bắt buộc thu lại chi phí nhất định từ người lao động .
Sau 1 tháng Bảy 2013 – Chủ lao động sẽ phải trả một số chi phí liên quan đến việc trở thành một chủ bảo lãnh và không được thu hơn mức phí này


9. Yêu cầu tiếng Anh phải được đáp ứng khi đề cử mới được nộp
Trước 1 tháng 7 năm 2013 - Để được cấp visa subclass 457 người nộp đơn phải chứng minh rằng họ đáp ứng yêu cầu tiếng Anh hoặc là họ được miễn trừ. Một trong những ngoại lệ  đối với các đương đơn là có chủ bảo lãnh bảo đảm rằng thu nhập hàng năm của người lao động ở trên ngưỡng quy định (Mức lương để được miễn giảm tiếng Anh - ELSET). Nếu, sau khi cấp visa, mà chủ bảo lãnh chỉ định 1 vị trí khác với mức lương thấp hơn so với ELSET, người được cấp visa cũng không cần thiết để chứng minh rằng họ đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh.
Sau ngày 1 tháng 7 năm 2013 - Nếu một người có visa 457 trước đó đã được miễn yêu cầu tiếng Anh vì thu nhập hàng năm của họ trên ngưỡng quy định, được chỉ định lại tại 1 vị trí có mức lương thấp hơn so với ELSET, người được cấp visa sẽ được yêu cầu phải chứng minh rằng họ đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh


10. Miễn trừ yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh dựa trên nghề nghiệp được loại bỏ
Trước 1 tháng 7 năm 2013 - Hầu hết các ngành nghề được miễn yêu cầu tiếng Anh trừ kỹ thuật viên và các thợ chuyên môn.
Sau 1 tháng Bảy năm 2013 – việc miễn giảm dựa trên nghề nghiệp đã được tháo dỡ. Miễn trừ khác sẽ không thay đổi bao gồm:
• Được chỉ định một mức lương trên ngưỡng ELSET
• Hộ chiếu từ Canada, Hoa Kỳ của Mỹ, Vương quốc Anh, Cộng hòa Ireland và New Zealand, hoặc
• Đã hoàn thành ít nhất 5 năm liên tiếp học toàn thời gian trong một thứ cấp và / hoặc cao hơn cơ sở giáo dục nơi các chỉ dẫn được bằng tiếng Anh.


11. Định nghĩa về ngôn ngữ tiếng Anh nay phù hợp với chương trình Employer Nomination Scheme
Trước 1 tháng 7 năm 2013 - Chương trình 457 có định nghĩa riêng của mình về yêu cầu tiếng Anh.
Sau 1 tháng 7 năm 2013 - yêu cầu tiếng Anh nay được thực hiện cùng chương trình Employer Nomination Scheme. Score 'B' cho mỗi kỹ năng của kỳ thi Occupational English Test cũng sẽ được chấp nhận và điểm thi IELTS hoặc OET phải được hoàn thành trong vòng 3 năm trước ngày khi nộp hồ sơ.

 

12. Các điều khoản giới hạn việc bảo lãnh đối với các doanh nghiệp mới thành lập
Trước 1 tháng 7 năm 2013 - các điều khoản bảo lãnh đối với các doanh nghiệp mới thành lập cũng tương tự như các chủ bảo lãnh doanh nghiệp theo tiêu chuẩn.
Sau 1 tháng 7 năm 2013 - Thời gian bảo lãnh đối với các doanh nghiệp mới thành lập được  để ban đầu 12 tháng và tất cả các người lao động xin visa 457 được bảo lãnh bởi một doanh nghiệp mới thành lập cũng  chỉ được cấp visa có thời hạn trong 12 tháng.


13. Bắt buộc nộp hồ sơ điện tử
Trước 1 tháng 7 năm 2013 – Các đơn xin bảo lãnh, chỉ định và xin visa 457 có thể nộp bằng mẫu giấy hoặc online. Các đơn xin bảo lãnh, chỉ định và xin visa đối với các chủ doanh nghiệp ở hải ngoại sẽ được xử lý tại địa điểm gần nhất ở hải ngoại
Sau 1 tháng 7 năm 2013 - Tất cả các đơn xin bảo lãnh, chỉ định và xin visa 457 phải được nộp online. Các đơn xin bảo lãnh, chỉ định và xin visa đối với các chủ doanh nghiệp ở hải ngoại sẽ được xử lý tại Úc.

14. Yêu cầu người lao động được cấp visa phải bắt đầu làm việc trong vòng 90 ngày sau khi tới Úc
Trước 1 tháng 7 năm 2013 - Không có yêu cầu rõ ràng đối với người được cấp visa bắt đầu làm việc cho chủ bảo lãnh của họ. Điều này đã gây khó khăn cho Bộ để hủy bỏ visa khi công việc chưa bao giờ được bắt đầu.

Sau ngày 1 tháng 7 năm 2013 - bây giờ là một phần của điều kiện 8107 là người lao động được cấp visa  457 visa phải bắt đầu làm việc với chủ bảo lãnh  của họ trong vòng 90 ngày sau khi tới Úc.

15. Yêu cầu về bắt buộc về việc đăng ký, cấp giấy phép hoặc là thành viên
Trước 1 tháng 7 năm 2013 - đối với những nghề nhất định, người được cấp visa yêu cầu bắt buộc phải có có giấy đăng ký giấy phép hoặc thành viên tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nơi họ được tuyển dụng. Không có hạn chế đối với một người được cấp visa 457 trước khi có được các giấy đăng ký cần thiết, giấy phép hoặc thành viên. Tuy nhiên, nếu một người được cấp visa không được cấp giấy đăng ký, giấy phép hoặc thành viên, thì rất khó khăn cho Bộ để xử lý.

Sau ngày 1 tháng Bảy 2013 - Các điều kiện cũng sẽ được mở rộng để yêu cầu người được cấp visa subclass 457 phải tìm cách để có được giấy đăng ký, giấy phép hoặc thành viên trong vòng 28 ngày cho nghề nghiệp của họ được tuyển dụng tại tiểu bang/ vùng lãnh thổ.


16. Gia hạn thời gian cho người được cấp visa có thể tìm việc làm mới được bảo lãnh
Trước 1 tháng 7 năm 2013 - Điều kiện 8107 là một điều kiện thị thực đòi hỏi người được cấp visa 457 chỉ làm việc cho chủ lao động bảo lãnh của họ, trong nghề nghiệp hoặc vị trí liên quan đến visa được cấp, và nếu người này không còn việc làm – khoảng thời gian đó người lao động chấm dứt việc làm không được vượt quá 28 ngày liên tiếp. Khoảng thời gian này là để cho phép người được cấp visa 457 tìm chủ bảo lãnh mới hoặc rời khỏi Úc. Nếu một người được cấp visa mà không tuân thủ theo các điều kiện của visa, họ phải chịu trách nhiệm khi visa bị hủy.
Sau ngày 1 tháng 7 năm 2013 - Khoảng thời gian cho 1 người lao động 457 để tìm một nhà tài trợ mới hoặc để rời khỏi Úc, nếu họ chấm dứt việc làm với chủ lao động bảo lãnh của họ, được kéo dài tới 90 ngày liên tiếp.


Tin tức khác

Đầu tư định cư

Visa việc làm

Du học

Bất động sản

Đăng ký nhận tin