Hotline: 098 8533 790 Mr Phong

Du học

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ NEW ZEALAND Ngày đăng: 14-10-2016

Chính phủ vừa thông báo những thay đổi trong chương trình Đinh cư New Zeland trong vòng hai năm tới. Chỉ tiêu số lượng visa được cấp cho chương trình Định cư New Zealand sẽ thấp hơn trong vòng hai năm tới , tính từ 1/7/2016 đến ...

Chi tiết

Đầu tư định cư

Visa việc làm

Du học

Bất động sản

Đăng ký nhận tin