Hotline: 098 8533 790 Mr Phong

Tin tức khác / Du học Canada

VISA DÀNH CHO BA MẸ HOẶC ÔNG/BÀ “SUPPER VISA”
Ngày đăng: 01-04-2015

VISA DÀNH CHO BA MẸ HOẶC ÔNG/BÀ “SUPPER VISA”

Đây là loại visa thăm viếng nhiều lần trong tối đa 10 năm. Thời gian mỗi lần thăm viếng không quá 2 năm.

Thời gian xử lý hồ sơ: 4 tuần

Điều kiện xin visa:

·        Đương đơn là cha mẹ hoặc ông bà (nội/ngoại) của công dân hoặc thường trú nhân Canada

·        Không bị ngăn cản nhập cư vào Canada theo các quy định hiện hành của Luật di trú

·        Thỏa mãn một số điều kiện khác

Đương đơn phải thực sự có lý do chính đáng để đến du lịch/thăm viếng gia đình tại Canada. Viên chức xét hồ sơ sẽ xem xét các tiêu chí sau:

·        Sự ràng buộc của đương đơn với quốc gia mà họ đang sinh sống

·        Mục đích chuyến đi

·        Tình trạng tài chính và gia đình

·        Tình trạng kinh tế, ổn định xã hội và chính trị của quốc gia mà họ đang sinh sống

·        Thư mời của phía bảo lãnh

Ngoài ra, đương đơn còn phải:

·        Phải mua bảo hiểm y tế ít nhất 1 năm

·        Thỏa mãn điều kiện về sức khỏe

·        Người bảo lãnh có thu nhập tối thiểu theo bảng dưới đây

Low Income Cut-Off (LICO)

1 người (con hoặc cháu) $23,861
2 người $29,706
3 người $36,520
4 người $44,340
5 người $50,290
6 người $56,718
7 người $63,147
Nếu hơn 7 người, cần cộng thêm mỗi người thêm vào $6,429

Nếu Quý khách cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ Công ty HUẤN NGHỆ gặp Ms. Yên để được tư vấn chi tiết hơn.

 


Tin tức khác

Đầu tư định cư

Visa việc làm

Du học

Bất động sản

Đăng ký nhận tin