Hotline: 098 8533 790

Tin tức khác / Du học Newzealand

Giải pháp du học định cư (SIT)
Ngày đăng: 19-04-2014

Giải pháp du học định cưĐây là những phân tích những ngành học đủ điều kiện định cư các nước NZ, Úc, Canada thông qua những dự đoán của Occupation Outlook 2014 cho việc cân  nhắc các lựa chọn về việc làm và cơ hội có việc làm sau khi đã học xong. Công ty Huấn Nghệ lựa chọn những ngành học như là một giải pháp du học định cư theo xu hướng hiện nay thông qua các trường mà Huấn Nghệ đang là đại diện.

Southern Institute of Technoly NZ – SIT: đây là trường Chính phủ nằm ở thành phố Invercagill đảo Nam. Đây là thành phố rất yên binh với chi phí sinh hoạt thấp nhất NZ, khoảng 1200NZD cho 1 gia đình + 2 con, với dân số 56.000 dân.  Giá nhà khoảng 80.000NZD- 150.000NZD 1 căn 4 phòng ngủ 500m2. Năm 2011-2014 công ty Huấn Nghệ đã có 45 gia đình đến Invercagill theo học chương trình PGDipBE. SIT cung cấp 36 tuần tiếng anh miễn phí và 16 tuần ở miễn phí nếu có đủ trình độ IETS.

 1. Graduate Dip in Accouting/profesional  Level 7- IELTS 6-        Fee: 17800NZD/năm – Duration 1 năm
 2. Graduate Dip in Audio Production      Level 7 -IELTS 6          Fee: 17800NZD/năm – Duration 1 năm
 3. Graduate Dip in Digital Filmmaking    Level 7 –IELTS 6        Fee: 17800NZD.năm – Duraion 1 năm
 4. Graduate Dip in 3D Animation            Level 7 – IELTS 6       Fee: 17800NZD/năm – Duration 1 năm
 5. Graduate Dip in Enviromental Mana   Level 7 – IELTS 6       Fee: 17800NZD/năm – Duration 1 năm
 6. Graduate Dip in IT                               Level 7 – IELTS 6       Fee: 17800NZD/năm – Duration 1 năm
 7. Graduate Dip in Sport and Exercise   Level 7 – IELTS 6       Fee: 17800NZD/năm – Duration 1 năm
 8. Bachelor of Visual Media                     Level 7 – IELTS 6       Fee: 17800NZD/năm – Duration 3 năm
 9. Bachelor of  Audio Production             Level 7 – IELTS 6       Fee: 17800NZD/năm – Duration 3 năm
 10. Bachelor of Digital Media                    Level 7 – IELTS 6       Fee: 17800NZD/năm – Duration 3 năm
 11. Bachelor of Enviroment Management Level 7 – IELTS 6       Fee: 17800NZD/năm – Duration 3 năm
 12. Bachelor of Fashion (Design & Techno Level 7 – IELTS 6       Fee: 17800NZD/năm – Duration 3 năm
 13. Bacchelor of IT                                       Level 7 – IELTS 6       Fee: 17800NZD/năm – Duration 3 năm
 14. Bachelor of Sport and Exercise             Level 7 – IELTS 6       Fee: 17800NZD/năm – Duration 3 năm
 15. Diploma in Animation                         Level 6 – IELTS 6       Fee: 15800NZD/năm – Duration 2 năm
 16. Diploma in Enrolled Nursing              Level 5 – IELTS 6.5    Fee: 15800NZD/năm – Duration 1.5 năm
 17. Diploma in Hotel & Tourism Manage Level 6 – IELTS 6       Fee: 15800NZD/năm – Duration 2 năm
 18. Diploma in Professional Chef Practice Level 5 – IELTS 5.5    Fee: 15800NZD/năm – Duration 1 năm
 19. Dip in Sport & Exercise Science       Level 6 – IELTS 5.5    Fee: 15800NZD/năm – Duration 1 năm
 20. Diploma in Sport & Recreation          Level 5 – IELTS 5.5    Fee: 15800NZD/năm – Duraton 2 năm
 21. Dip in Veterinary Nursing                   Level 5 - IELTS 5.5     Fee: 15800NZD/năm – Duration 1 năm
 22. National Dip in Architectural Techno Level 6 - IELTS 7        Fee: 15800NZD/năm – Duration 1 năm
 23. National Dip in Veterinary Nursing     Level 5 – IELTS 5.5    Fee: 15800NZD/năm – Duration 1 năm
 24. National Dip in Architec & Quantity Sur    Level 6 – IELTS 6   Fee: 20300NZD/năm – Duration 2 năm
 25. NZ Dip in Engineering                        Level 6 – IELTS 6       Fee: 15800NZD/năm – Duration 2 năm
 26. Certificate/national in travel                Level 4 – IELTS 5.5    Fee: 15800NZD/năm – Duraton 1 năm
 27. National Certificate in Cookery           Level 4 – IELTS 5.5    Fee: 15800NZD/năm – Duration 1.5 năm
 28. NZ Certificate in Nanny education      Level 5 – IELTS 5.5    Fee: 15800NZD/năm – Duration 1 nă

Mọi thắc mắc xin liên hệ : Công ty du học Huấn Nghệ - Mr Phong (0988533790)Tin tức khác

Đầu tư định cư

Visa việc làm

Du học

Bất động sản

Đăng ký nhận tin