Hotline: 098 8533 790 Mr Phong

Tin tức khác / Du học Newzealand

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ NEW ZEALAND
Ngày đăng: 14-10-2016

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ NEW ZEALAND

Chính phủ vừa thông báo những thay đổi trong chương trình Đinh cư New Zeland trong vòng hai năm tới.

Chỉ tiêu số lượng visa được cấp cho chương trình Định cư New Zealand sẽ thấp hơn trong vòng hai năm tới , tính từ 1/7/2016 đến 30/6/2018.

Để đảm bảo số lượng visa định cư được cấp trong mức chỉ tiêu, điểm chuẩn dành cho đương đơn nộp đơn theo diện định cư tay nghề đã tăng từ 140 lên 160 điểm.

Cũng đã có những thay đổi về bằng chứng trình độ Anh ngữ của đương đơn định cư theo diện tay nghề, trong đó yêu cầu nhiều người hơn tham gia bài test tiếng ANh, Kể từ 11/1026, Immigration New Zealand sẽ chấp nhận nhiều bài test tiếng Anh hơn.

Chính sách cũng đang được xem xét lại để tiếp tục nâng cao giá trị New Zealand.

Cũng như những thay đổi trong chương trình định cư tay nghề, số lượng visa được cấp cho chương trình định cư gia đình (family) có chỉ tiêu sẽ giảm từ 5,5000 xuống 2,000 mỗi năm và diện định cư bố mẹ (Parent)sẽ tạm thời không nhận đơn mới trong lúc chờ xem xét. Kết quả là sẽ không có đơn Expression of Interest được chọn ra từ diện Parent từ ngày 12/10/2016.

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ NEW ZEALAND

Chương trình định cư New Zealand (NZRP) cấp visa định cư theo 3 dòng chính sau phản ánh mục đích của Chính Phủ

-          Tay nghề/Doanh nhân: dành cho lao động có tay nghề, nhà đầu tư và doanh nhân (và các thành viên trực hệ trong gia đình).

-          Gia đình: dành cho các thành viên trong gia đình của công dân và người định cư New Zealand. Bao gồm diện bảo lãnh vợ chồng và con phụ thuộc không chỉ tiêu, và diện bảo lãnh bố mẹ, con trưởng thành, anh chị có chỉ tiêu.

-          Quốc tế/Nhân đạo: đáp ứng các cam kết quốc tế và nhân đạo (ví dụ như diện Pacific Access và chỉ tiêu người tị nạn)

Chương trình định cư NZ đưa ra chỉ tiêu linh hoạt và sẽ cấp ít visa hơn vào những lúc nhu cầu thấp, vì dụ như khi nền kinh tế bị suy thoái. Dự định số lượng visa được cấp cho hai năm tài chính 2016-17 và 2017-18 là từ 85,000 đến 95,000 visa.

SỐ LƯỢNG VISA ĐỊNH CƯ ĐƯỢC CẤP TRONG VÒNG 1 THẬP KỶ QUA

Trong vòng 10 năm qua, số lượng visa được định cư mỗi năm xê dịch từ 39,000 đến trên 52,000 và con số trung bình thường thấy là từ 40,000 đến 45,000 như theo chi tiết bảng bên dưới. Immigration New Zealand dự kến  số visa được cấp trong năm nay là 54,000 nếu không có thay đổi nào đáng kế trong chinh sách và quy trình – tăng hơn 2,000 đơn so với năm ngoái.

Diện

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Kinh doanh / Tay nghề

28,140

27,303

28,547

28,473

23,145

20,431

20,007

22,924

24,274

29,719

Quốc tế / Nhân đạo

4,119

4,138

3,504

2,676

2,766

2,802

3,262

3,369

3,642

4,138

Bố mẹ/anh chị em/con cái trưởng thành

5,409

5,177

5,100

4,708

5,229

5,708

4,401

6,364

4,810

5,739

Gia đình bảo lãnh không hạn mức chỉ tiêu (vợ chồng, con phụ thuộc)

9,296

9,459

8,946

9,862

9,597

11,507

11,291

11,351

10,359

12,456

Tổng cộng

46,964

46,077

46,097

45,719

40,737

40,448

38,961

44,008

43,085

52,052

 


Tin tức khác

Đầu tư định cư

Visa việc làm

Du học

Bất động sản

Đăng ký nhận tin