Hotline: 098 8533 790 Mr Phong

Tin tức / Tin huấn nghệ

Danh sách những thành viên đã đóng góp cho chuyến đi từ thiện Chùa LáNgày đăng: 31-03-2013

 

STT

Họ Và Tên

 

Đóng Góp

1

Trần Thị Vân

Anh

100.000

2

Châu Thị Hồng

Đào

100.000

3

Tô Thái

Dương

200.000

4

Hồ Thị

Duyên

100.000

5

Thầy Tan

Fath

                        200.000

6

Nguyễn Thị Thùy

Giang

100.000

7

Nông Tấn

Hoa

500.000

8

Nguyễn Thị Kim

Hoa

600.000

9

Vũ Nguyễn Minh

Hoàng

200.000

10

Trình Thị Cẩm

Hồng

100.000

11

Hồng Phụ

Hưng

100.000

12

Lương Lê

Kinh

(Chưa đóng tiền) 100.000

13

Vân Nguyệt

Lan

100.000

14

Lê Thị Huệ

Minh

100.000

15

Huỳnh Thành

Nam

50.000

16

Trần Công

Nam

100.000

17

Lư Lễ

Nghĩa

100.000

18

Lê Trọng

Nghĩa

100.000

19

Lê Yến

Nguyệt

100.000

20

Chị Mai

Phi (BCN)

100.000

21

Hoành Thanh

Phúc

100.000

22

Nguyễn Thị Bích

Phương

100.000

23

Huỳnh Thị Ngọc

Phương

300.000

24

Võ Xuân

Thành

100.000

25

Phạm Ngọc

Thiện

100.000

26

La Văn

Thổ

100.000

27

Nguyễn Văn

Thông

100.000

28

Nguyễn Thị Ngọc

Thu

100.000

29

Nguyễn Thị Thùy

Trang

100.000

30

Lý Thị Thiên

Trang

200.000

31

Phạm Hoàng

Việt

100.000

32

Nguyễn Anh

100.000

33

Nguyễn Hoàng

Tập, Sách, Dụng

cụ học tập

34

Trần Thị Như

Ý

200.000

35

Huỳnh Thị

Yến

200.000

36

Chị Minh ( vợ Anh Tú)

 

100.000

37

Bạn chị Mai Phi (BCN)

 

200.000

38

Anh Châu (BCN)

 

100.000

39

A. Đông (BCN)

 

500.000

40

A. Tú (BCN)

 

300.000

41

Trương Văn

Tuyền

200.000

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng

6450.000

 

 

Chưa Đóng

100.000

 

 

Thực Thu

6350.000

 


Tin tức khác

Đầu tư định cư

Visa việc làm

Du học

Bất động sản

Đăng ký nhận tin