Hotline: 098 8533 790 Mr Phong

Tin tức / Tin Tức và Sự Kiện

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KẾT HỢP ĐƯỢC PHÉP ĐỊNH CƯ ÚC NĂM 2017Ngày đăng: 11-07-2017

Danh sách ngành nghề kết hợp được phép định cư Úc năm 2017

Từ 19/4/2017, danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) sẽ thay thế danh mục “Danh sách nghề nghiệp có kỹ năng bảo lãnh” (CSOL) trước đây.

Không có danh sách STSOL riêng biệt trên trang web của Bộ di trú vì các chương trình thị thực sử dụng danh sách này cũng có thể truy cập vào một số ngành nghề bổ sung trên MLTSSL. Để dễ tham khảo, Bộ di trú đã kết hợp cả STSOL và các nghề MLTSSL đủ điều kiện với nhau

 

Bạn phải chỉ định một nghề trong Danh sách kết hợp những nghề có kỹ năng đủ tiêu chuẩn nếu bạn đang nộp đơn cho bất kỳ diện visa nào dưới đây:

  • Để cử bởi nhà tuyển dụng (visa 186) – Dòng trực tiếp (Direct Entry Stream)
  • Visa tay nghề được bang đề cử (visa 190)
  • Thị thực tay nghề khu vực (tạm thời) (visa 489) – nếu được Chính phủ Tiểu Bang hoặc Lãnh Thổ đề cử
  • Thị thực tạm thời (Có kỹ năng) (visa 457)
  • Thị thực đào tạo (visa 407)

Dưới đây, là danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2017:

Occupation

ANZSCO Code

Assessing Authority

Aquaculture Farmer

121111

VETASSESS

Cotton Grower

121211

VETASSESS

Flower Grower

121212

VETASSESS

Fruit or Nut Grower

121213

VETASSESS

Grain, Oilseed or pasture Grower (Aus)/ Field Crop Grower (NZ)

121214

VETASSESS

Grape Grower

121215

VETASSESS

Mixed crop farmer

121216

VETASSESS

Sugar cane grower

121217

VETASSESS

Vegetable Grower (Aus) /Market Gardener (NZ)

121221

VETASSESS

Crop Farmers (nec)

121299

VETASSESS

Apiarist

121311

VETASSESS

Beef cattle Farmer

121312

VETASSESS

Dairy cattle Farmer

121313

VETASSESS

Horse Breeder

121316

VETASSESS

Mixed livestock Farmer

121317

VETASSESS

pig farmer

121318

VETASSESS

poultry farmer

121321

VETASSESS

Sheep Farmer

121322

VETASSESS

Livestock farmers (nec)

121399

VETASSESS

Mixed crop and livestock farmer

121411

VETASSESS

Sales and marketing manager

131112

AIM

Advertising manager

131113

AIM

Corporate services manager

132111

VETASSESS

Finance Manager

132211

(CPAA/IPA/CAANZ

Human Resource Manager

132311

AIM

Research and development Manager

132511

VETASSESS

Manufacturer

133411

VETASSESS

production manager (forestry)

133511

VETASSESS

production manager (manufacturing)

133512

VETASSESS

production manager (mining)

133513

VETASSESS

Supply and distribution manager

133611

AIM

Health and welfare services managers (nec)

134299

VETASSESS

School principal

134311

VETASSESS

Education managers (nec)

134499

VETASSESS

ICT project manager

135112

ACS

ICT managers (nec)

135199

ACS

Arts administrator or manager

139911

VETASSESS

Laboratory manager

139913

VETASSESS

Quality assurance manager

139914

VETASSESS

Specialist managers (nec) except:

(a) ambassador; or

(b) archbishop; or

(c) bishop

139999

VETASSESS

Cafe or restaurant manager

141111

VETASSESS

Hotel or motel manager

141311

VETASSESS

Accommodation and hospitality managers (nec)

141999

VETASSESS

Hair or beauty salon manager

142114

VETASSESS

post office manager

142115

VETASSESS

Fitness centre manager

149112

VETASSESS

Sports centre manager

149113

VETASSESS

Customer service manager

149212

VETASSESS

Conference and event organiser

149311

VETASSESS

Transport company manager

149413

VETASSESS

Facilities manager

149913

VETASSESS

Dancer or choreographer

211112

VETASSESS

Music director

211212

VETASSESS

Music professionals (nec)

211299

VETASSESS

photographer

211311

VETASSESS

Visual arts and crafts professionals (nec)

211499

VETASSESS

Artistic director

212111

VETASSESS

Book or script editor

212212

VETASSESS

Director (film, television, radio or stage)

212312

VETASSESS

Film and video editor

212314

VETASSESS

program director (television or radio)

212315

VETASSESS

Stage manager

212316

VETASSESS

Technical director

212317

VETASSESS

Video producer

212318

VETASSESS

Copywriter

212411

VETASSESS

Newspaper or periodical editor

212412

VETASSESS

print journalist

212413

VETASSESS

Technical writer

212415

VETASSESS

Television journalist

212416

VETASSESS

Journalists and other writers (nec)

212499

VETASSESS

Company secretary

221211

VETASSESS

Commodities trader

222111

VETASSESS

Finance broker

222112

VETASSESS

Insurance broker

222113

VETASSESS

Financial brokers (nec)

222199

VETASSESS

Financial market dealer

222211

VETASSESS

Stockbroking dealer

222213

VETASSESS

Financial dealers (nec)

222299

VETASSESS

Financial investment adviser

222311

VETASSESS

Financial investment manager

222312

VETASSESS

Recruitment consultant

223112

VETASSESS

ICT trainer

223211

ACS

Mathematician

224112

VETASSESS

Gallery or museum curator

224212

VETASSESS

Health information manager

224213

VETASSESS

Records manager

224214

VETASSESS

Librarian

224611

VETASSESS

Management consultant

224711

VETASSESS

Organisation and methods analyst

224712

VETASSESS

patents examiner

224914

VETASSESS

Information and organisation professionals (nec)

224999

VETASSESS

Advertising specialist

225111

VETASSESS

Marketing specialist

225113

VETASSESS

ICT account manager

225211

VETASSESS

ICT business development manager

225212

VETASSESS

ICT sales representative

225213

VETASSESS

public relations professional

225311

VETASSESS

Technical sales representatives (nec) including education sales representatives

225499

VETASSESS

Aeroplane pilot

231111

CASA

Flying instructor

231113

VETASSESS

Helicopter pilot

231114

CASA

Fashion designer

232311

VETASSESS

Industrial designer

232312

VETASSESS

Jewellery designer

232313

VETASSESS

Graphic designer

232411

VETASSESS

Illustrator

232412

VETASSESS

Web designer

232414

VETASSESS

Interior designer

232511

VETASSESS

Urban and regional planner

232611

VETASSESS

Wine maker

234213

VETASSESS

Geologist

234411

VETASSESS

primary school teacher

241213

AITSL

Middle school teacher (Aus) / intermediate school teacher (NZ)

241311

AITSL

Education adviser

249111

VETASSESS

Art teacher (private tuition)

249211

VETASSESS

Dance teacher (private tuition)

249212

VETASSESS

Music teacher (private tuition)

249214

VETASSESS

private tutors and teachers (nec)

249299

VETASSESS

Teacher of English to speakers of other languages

249311

VETASSESS

Dietitian

251111

DAA

Nutritionist

251112

VETASSESS

Occupational health and safety adviser

251312

VETASSESS

Orthoptist

251412

VETASSESS

Hospital pharmacist

251511

APharmC

Industrial pharmacist

251512

VETASSESS

Retail pharmacist

251513

APharmC

Health promotion officer

251911

VETASSESS

Health diagnostic and promotion professionals (nec)

251999

VETASSESS

Acupuncturist

252211

Chinese Medicine Board of Australia

Naturopath

252213

VETASSESS

Traditional Chinese medicine practitioner

252214

Chinese Medicine Board of Australia

Complementary health therapists (nec)

252299

VETASSESS

Dental specialist

252311

ADC

Dentist

252312

ADC

Resident medical officer

253112

MedBA

Anaesthetist

253211

MedBA

Nurse educator

254211

ANMAC

Nurse researcher

254212

ANMAC

Nurse manager

254311

ANMAC

Web developer

261212

ACS

Software tester

261314

ACS

Database administrator

262111

ACS

Systems administrator

262113

ACS

Network administrator

263112

ACS

Network analyst

263113

ACS

ICT quality assurance engineer

263211

ACS

ICT support engineer

263212

ACS

ICT systems test engineer

263213

ACS

ICT support and test engineers (nec)

263299

ACS

Judicial and other legal professionals (nec)

271299

VETASSESS

Careers counsellor

272111

VETASSESS

Drug and alcohol counsellor

272112

VETASSESS

Family and marriage counsellor

272113

VETASSESS

Rehabilitation counsellor

272114

VETASSESS

Student counsellor

272115

VETASSESS

Counsellors (nec)

272199

VETASSESS

Interpreter

272412

NAATI

Social professionals (nec)

272499

VETASSESS

Recreation officer

272612

VETASSESS

Welfare worker

272613

ACWA

Agricultural technician

311111

VETASSESS

Anaesthetic technician

311211

VETASSESS

Cardiac technician

311212

VETASSESS

Medical laboratory technician

311213

AIMS

pharmacy technician

311215

VETASSESS

Medical technicians (nec)

311299

VETASSESS

Meat inspector

311312

VETASSESS

primary products inspectors (nec)

311399

VETASSESS

Chemistry technician

311411

VETASSESS

Earth science technician

311412

VETASSESS

lLife science technician

311413

VETASSESS

Science technicians (nec)

311499

VETASSESS

Architectural draftsperson

312111

VETASSESS

Building associate

312112

VETASSESS

Building inspector

312113

VETASSESS

Architectural, building and surveying technicians (nec)

312199

VETASSESS

mechanical engineering technician

312512

TRA

metallurgical or materials technician

312912

VETASSESS

mine deputy

312913

VETASSESS

hardware technician

313111

TRA

ICT customer support officer

313112

TRA

web administrator

313113

ACS

ICT support technicians (nec)

313199

TRA

farrier

322113

TRA

aircraft maintenance engineer (avionics)

323111

TRA

aircraft maintenance engineer (mechanical)

323112

TRA

aircraft maintenance engineer (structures)

323113

TRA

textile, clothing and footwear mechanic

323215

TRA

metal fitters and machinists (nec)

323299

TRA

precision instrument maker and repairer

323314

TRA

watch and clock maker and repairer

323316

TRA

toolmaker

323412

TRA

vehicle body builder

324211

TRA

vehicle trimmer

324212

TRA

roof tiler

333311

TRA

business machine mechanic

342311

TRA

cabler (data and telecommunications)

342411

TRA

telecommunications linesworker

342413

TRA

baker

351111

TRA

pastrycook

351112

TRA

butcher or smallgoods maker

351211

TRA

cook

351411

TRA

dog handler or trainer

361111

VETASSESS

animal attendants and trainers (nec)

361199

VETASSESS

veterinary nurse

361311

VETASSESS

florist

362111

TRA

gardener (general)

362211

TRA

arborist

362212

TRA

landscape gardener

362213

TRA

greenkeeper

362311

TRA

hairdresser

391111

TRA

print finisher

392111

TRA

printing machinist

392311

TRA

dressmaker or tailor

393213

TRA

upholsterer

393311

TRA

furniture finisher

394211

TRA

wood machinist

394213

TRA

wood machinists and other wood trades workers (nec)

394299

TRA

chemical plant operator

399211

TRA

power generation plant operator

399213

TRA

library technician

399312

VETASSESS

jeweller

399411

TRA

camera operator (film, television or video)

399512

TRA

make up artist

399514

TRA

sound technician

399516

TRA

performing arts technicians (nec)

399599

VETASSESS

signwriter

399611

TRA

ambulance officer

411111

VETASSESS

intensive care ambulance paramedic

411112

VETASSESS

dental technician

411213

TRA

diversional therapist

411311

VETASSESS

enrolled nurse

411411

ANMAC

massage therapist

411611

VETASSESS

community worker

411711

ACWA

disabilities services officer

411712

VETASSESS

family support worker

411713

VETASSESS

residential care officer

411715

VETASSESS

youth worker

411716

ACWA

diving instructor (open water)

452311

VETASSESS

gymnastics coach or instructor

452312

VETASSESS

horse riding coach or instructor

452313

VETASSESS

snowsport instructor

452314

VETASSESS

swimming coach or instructor

452315

VETASSESS

tennis coach

452316

VETASSESS

other sports coach or instructor

452317

VETASSESS

sports development officer

452321

VETASSESS

footballer

452411

VETASSESS

sportspersons (nec)

452499

VETASSESS

contract administrator

511111

VETASSESS

program or project administrator

511112

VETASSESS

insurance loss adjuster

599612

VETASSESS

insurance agent

611211

VETASSESS

retail buyer

639211

VETASSESS

 

Nguồn: Bộ di trú Úc


Tin tức khác

Đầu tư định cư

Visa việc làm

Du học

Bất động sản

Đăng ký nhận tin